Usługi

Do głównych obszarów naszej działalności należą przede wszystkim:

 • Tworzenie planów rozwoju urbanistycznego miejscowości (Zintegrowane Strategie Rozwoju Urbanistycznego, Koncepcje Rozwoju Urbanistycznego)
 • Sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu)
 • Opracowywanie koncepcji i planów zabudowy
 • Doradztwo w zakresie planowania rozwoju urbanistycznego miejscowości
 • Śledzenie i opracowywanie ogłoszeń przetargowych
 • Opracowywanie stron internetowych miejscowości i ich utrzymanie
 • Koordynacja zadań z zakresu rozwoju urbanistycznego gmin
 • Projektowanie ogrodów przyklasztornych oraz wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych
  • Projektowanie ogrodów tematycznych
  • Ogrody roślin leczniczych i zielarskich
  • Ogrody użytkowe
  • Ogrody japońskie, śródziemnomorskie, skalne, ogrody alpejskie
  • Ogrody ekologiczne
 • Projektowanie otoczenia i nasadzeń wokół budynków instytucjonalnych
 • Projektowanie placów zabaw
 • Projektowanie automatycznych systemów nawadniania
 • Projektowanie i wykonywanie automatyki bram
 • Nasadzenia na tarasach i w skrzynkach balkonowych
 • Sporządzanie wizualizacji 3D projektów
 • Projektowanie elementów uzupełniających architektury ogrodu
  • Oczka wodne
  • Grille ogrodowe
  • Indywidualnie zaprojektowane meble ogrodowe, skrzynki na rośliny, kompozycje przestrzenne
  • Pergole, altany
 • Projektowanie korespondencyjne
 • Budowa ogrodów