Archeologia

W 1999 roku wspólnie z Eriką Wicker praca na stanowisku archeologicznym M5–195/D – Petőfiszállás – Dósa tanya (część osady z czasów Árpáda)

 • W 2001 r. z inicjatywy Instytutu Archeologii Węgierskiej Akademii Nauk (Dr. Bánffy Eszter) i Uniwersytetu w Tybindze (Jörg Petrasch) prowadzenie badań na stanowiskach z wczesnego neolitu w miejscowości Fajsz.
 • W latach 2002-2005 systematyczne obchody stanowisk archeologicznych w okolicach  miejscowości Drágszél, Homokmégy, Öregcsertő i Újtelek
 • W latach 2002-2003 prowadzenie działań zabezpieczających na 20 hektarowym terenie archeologicznym w okolicach  Harta-Freifelt, w trakcie których odnaleziono pozostałości osad awarskich z VIII. wieku oraz osad z X-XI. wieku i z XIII. wieku. Podczas wykopalisk prowadzonych pod kierownictwem Pétera Langó z Instytutu Archeologii Węgierskiej Akademii Nauk natrafiono również na bogate cmentarzysko z okresu honfoglalás /zajęcia przez Węgrów ojczyzny/.
 • Od jesieni 2002 roku badania archeologiczne na terenie Harta-Gátőrház (obszar o powierzchni przekraczającej  10 000 m²)
 • W 2003 roku na stanowisku Harta-Weierhivl odnaleziono bogate pozostałości osady wiejskiej z okresu brązu, sarmackiego i z czasów Árpáda, na terenie 5 000 m².
 • W 2009 roku zorganizowanie wraz z Réką Balázs, pracownikiem Narodowego Parku Kiskunság, wystawy pod tytułem Wzgórza, Góry i Zamki w Międzyrzeczu Dunaju i Cisy, która od tamtej pory w wielu miejscach odnosi sukcesy.

Studium oddziaływania na ochronę dziedzictwa archeologicznego do planów zagospodarowania przestrzennego

 • Kiskőrös  (M-TEAMPANNON Építész és Mérnöki Iroda Kft., 2005)
 • Dávod (Tiggi és Társai Kft., 2005)
 • Część archeologiczna projektu  JEZIORA SOŁOŃCZAKOWE REGIONU FELSŐ-KISKUNSÁG dotycząca terenów położonych na południe od drogi numer 52 (Park Narodowy Kiskunság, 2006)
 • Csikéria (Tiggi és Társai kft., 2007)
 • Bácsszőlős (Tiggi és Társai kft., 2008)
 • Tataháza (Tiggi és Társai kft., 2008)
 • Mátételke (Tiggi és Társai kft., 2008)
 • Kunbaja (Tiggi és Társai kft., 2009)
 • Bácsborsód (Tiggi és Társai kft., 2009)
 • Bácsborsód zbiornik retencyjny nr II. (Zarząd Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Doliny Dolnego Dunaju / Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi  Igazgatóság, 2009)
 • Máriahalom (Völgyzugoly Kft., 2010)
 • Áporka  (Völgyzugoly Kft.,  2010)
 • Vaskút (Újlépték Kft., 2011)

Katymár  (Tiggi és Társai kft., 2011)