Zagospodarowanie przestrzenne

Plany zagospodarowania przestrzennego

Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Felsőtárkány (przyjęto: styczeń 2011r.)


Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ádánd

Autorzy planu

Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Balatonakali